Kommentar

RE: Akutt promyelocyttleukemi

Nessar Ahmad Azrakhsh
Sykehuset Telemark HF , Medisinsk avdeling Skien
Interessekonflikt:  Nei

Dette var en fin og kortfatta oversikt. Jeg vil bare kommentere at det cytogenetiske avviket nå er klassifisert som translokasjon (15;17) (q24.1, q21.1) PML-RARA, ikke lenger translokasjon (q22, q21), som artikkelen angir. Dette er korrigert i den oppdaterte versjonen av WHO-klassifikasjonen (2).

Litteratur

1. Reikvam H, Hovland R, Bruserud Ø. Akutt promyelocyttleukemi.   Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1052 – 5

2. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, IARC Press, Lyon 2008.

Published: 25.06.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media