Kommentar

RE: Kan nye blodfortynnende legemidler være mer risikable e

Carl Ditlef Jacobsen
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr.8 / 2014 har Harg og medarbeidere en viktig kommentar til risikoen ved bruk av nye blodfortynnende legemidler (1). Hensikten er tydelig å belyse spørsmålet slik at ikke bare leger kan forstå det. Jeg vil kritisere forfatternes bruk av begrepet «bivirkning». Får man ulcussykdom av NSAIDs, er dette en ekte bivirkning. Hvis man overdoserer Marevan og får blødning på grunn av for sterk koagulasjonshemning, er dette en virkning eller effekt av doseringen. Kommer det en arteriell blødning under behandlingen, vil Marevan kanskje få skylden, hvilket er feil. Fordelen med Marevan framfor de nyere antikoagulantia er at INR-måling er en trygg monitorering av behandlingen.

Litteratur

1. Harg P, Samdal H, Simensen A et al. Kan nye blodfortynnende legemidler være mer risikable enn tidligere antatt? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:817.

Published: 05.05.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media