Kommentar
RE: Hva bør non-inferiority-studier kalles på norsk?