Legeforeningen er nå miljøfyrtårn

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens sekretariat er nå sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift, og i slutten av mars mottok foreningen miljødiplomet ved en tilstelning i Oslo rådhus.

Beviset på at Legeforeningen er miljøfyrtårnsertifisert. Foto Lise B. Johannessen

Arbeidet med å bli en miljøfyrtårnvirksomhet ble igangsatt som følge av et oversendelsesvedtak til sentralstyret fra landsstyremøtet i 2011.

I januar 2012 vedtok sentralstyret følgende Miljø er en sentral del av Legeforeningens samfunnsansvar, og det er derfor naturlig for Legeforeningen å bli en sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Sentralstyret avsetter midler til finansiering av sertifiseringsarbeidet, herunder prosjektarbeid tilsvarende 0,5 årsverk i etableringsperioden, innenfor en ramme på kr 600 000. Kostnaden belastes sentralstyrets disposisjonskonto. Såfremt sertifisering blir nådd i inneværende år, blir miljøforbedringsarbeidet og vedlikehold av miljøfyrtårnsertifiseringen budsjettert fra 2013.

Under landsstyremøtet i 2012 ble landsstyret orientert om fremdriften i arbeidet i forbindelse med gjennomgang av Legeforeningens økonomi.

Arbeidet med sertifisering av sekretariatet som miljøfyrtårnbedrift startet for fullt i 2013 og har pågått hele året, blant annet med en omfattende miljøanalyse innenfor HMS, innkjøp, energi, transport, ytremiljø, IKT og avfallshåndtering. 9.2. 2014 ble Legeforeningen sertifisert.

Anbefalte artikler