Kommentar

RE: Overbehandling, underbehandling eller riktig behandling?

Hege Gjessing
Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

H. Gjessing svarer:

Legeforeningen mener i utgangspunktet at omskjæring er et unødvendig inngrep på en frisk kropp og at det derfor ikke er en helsetjeneste. Omskjæring bør bare skje på medisinsk indikasjon eller ved samtykke fra personen det angår. Prinsipielt mener vi at det bør forbys på små barn som ikke kan bestemme selv, og vi har bedt departementet om en utredning vedrørende aldersgrense.

Legeforeningen mener at de som samtykker til selv å få utført omskjæring, må være over helserettslig myndighetsalder, altså fra fylte 16 år. Selve inngrepet må foretas av kompetent lege og under forsvarlige forhold, og vi har argumentert mot at det innføres som en del av den offentlige helsetjenesten.

Se også Legeforeningens nettsak om spørsmålet, med brev til departementet vedlagt i saken: http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/Omskjaring-i-sentralstyret/.

Published: 08.04.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media