Ny sjef for Forsvarets sanitet

Gunn Marit Seberg Om forfatteren

Jan Sommerfelt-Pettersen. Foto: Forsvaret

Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen (f. 1958) ble i desember 2013 ny sjef for Forsvarets sanitet og ble samtidig utnevnt til kontreadmiral.

Forsvarets sanitet (FSAN) er den sentrale sanitetsorganisasjonen i Forsvaret og bidrar til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer, både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Forsvarets sanitet driver forskning innenfor blant annet traumatologi, flymedisin, sjøfartsmedisin og katastrofepsykiatri.

Sommerfelt-Pettersen har medisinerutdanning fra Bergen. Han har tjenestegjort som lege i flere av Forsvarets avdelinger. Nå kommer han fra stillingen som sanitetsinspektør i Sjøforsvaret, en stilling han har innehatt siden 2000. Han har vært i Sjøforsvaret siden 1986. I perioden har han parallelt hatt sivile stillinger innenfor allmennpraksis og rådgivning i trygdeetaten. Fra 2011 var han assisterende fylkeslege i Hordaland på deltid. Han har også tung erfaring både operativt og fra stab i Forsvaret.

Sommerfelt-Pettersen tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1984 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 2013. Han er også autorisert dykkerlege, sjømannslege, flylege og petroleumslege.

Han startet sin militære karriere i 1986 som skipslege på KNM Bergen og KNM Trondheim og som lege ved dykkerlegens kontor og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjenestegjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret, før han i 2000 ble utnevnt som sanitetsinspektør samme sted. Han gjennomførte Forsvarets stabsskole i 2003 og Forsvarets høgskole i 2005. Han har vært leder av NATO COMEDS Naval Expert Panel siden 2003.

Sommerfelt-Pettersen har også hatt en rekke tillitsverv i Legeforeningen som leder av Norsk militærmedisinsk forening (2007 – 11) og Norsk forening for maritim medisin (fra 1997).

Jan Sommerfelt-Pettersen har dessuten utgitt en rekke publikasjoner, hovedsakelig med historiske og maritimmedisinske temaer.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler