Ny sjef for Forsvarets sanitet

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen (f. 1958) ble i desember 2013 ny sjef for Forsvarets sanitet og ble samtidig utnevnt til kontreadmiral.

  Forsvarets sanitet (FSAN) er den sentrale sanitetsorganisasjonen i Forsvaret og bidrar til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer, både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Forsvarets sanitet driver forskning innenfor blant annet traumatologi, flymedisin, sjøfartsmedisin og katastrofepsykiatri.

  Sommerfelt-Pettersen har medisinerutdanning fra Bergen. Han har tjenestegjort som lege i flere av Forsvarets avdelinger. Nå kommer han fra stillingen som sanitetsinspektør i Sjøforsvaret, en stilling han har innehatt siden 2000. Han har vært i Sjøforsvaret siden 1986. I perioden har han parallelt hatt sivile stillinger innenfor allmennpraksis og rådgivning i trygdeetaten. Fra 2011 var han assisterende fylkeslege i Hordaland på deltid. Han har også tung erfaring både operativt og fra stab i Forsvaret.

  Sommerfelt-Pettersen tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1984 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 2013. Han er også autorisert dykkerlege, sjømannslege, flylege og petroleumslege.

  Han startet sin militære karriere i 1986 som skipslege på KNM Bergen og KNM Trondheim og som lege ved dykkerlegens kontor og sykestuen på Haakonsvern orlogsstasjon. Fra 1993 tjenestegjorde han som medisinsk hovedlærer i Sjøforsvaret, før han i 2000 ble utnevnt som sanitetsinspektør samme sted. Han gjennomførte Forsvarets stabsskole i 2003 og Forsvarets høgskole i 2005. Han har vært leder av NATO COMEDS Naval Expert Panel siden 2003.

  Sommerfelt-Pettersen har også hatt en rekke tillitsverv i Legeforeningen som leder av Norsk militærmedisinsk forening (2007 – 11) og Norsk forening for maritim medisin (fra 1997).

  Jan Sommerfelt-Pettersen har dessuten utgitt en rekke publikasjoner, hovedsakelig med historiske og maritimmedisinske temaer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media