Hjerteprisen 2013 til Guro Valen

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Guro Valen (f. 1960), hjerteforsker og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, er tildelt Nasjonalforeningens hjertepris 2013 for sin lange og betydelige innsats for den kunnskapen vi i dag har om hjerte- og karsykdommer.

  Prisen, bestående av 100 000 kroner (som skal komme hjerteforskningen til gode), et diplom og et kunstverk av Lise Amund-sen, ble delt ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen og kong Harald 4.2. 2014 i Det Norske Teatrets lokaler.

  Valen er grunnforsker med en praktisk translasjonsprofil. Hun står bak over 100 originalarbeider og mer enn 20 oversiktsartikler og bokkapitler i til dels meget velrenommerte internasjonale tidsskrifter. Videre har hun vært dypt engasjert i forskerutdanning og har arbeidet for å bedre grunnforskningens vilkår i Norge. Hun har sittet i mange nasjonale og internasjonale komiteer og organisasjoner og har en godt forankret internasjonal posisjon med forskningssamarbeid i en rekke land. Valen har også veiledet atskillige stipendiater, forskerstudenter og postdoktorander.

  Hun tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987. Etter turnustjeneste begynte hun som forsker ved Universitetet i Tromsø, der hun disputerte i 1994. I sitt doktorgradsarbeid var hun særlig opptatt av skade forårsaket av frie oksygenradikaler, senere er oppmerksomheten rettet mot uspesifikk immunitet og dens betydning for hjerteskade. Valen var den første som viste at transkripsjonsfaktoren nukleær faktor kappa B var viktig for adaptasjon til iskemi ved prekondisjonering.

  Guro Valen har ivret for å forbedre grunnforskningens kår i Norge og opprettet sammen med kolleger stiftelsen Sykkel for fri grunnforskning. Stiftelsen brukte bl.a. sponsede sykkelturer som virkemiddel for å sette søkelys på mangelfull finansiering. Hun har skrevet aviskronikker og arrangert demonstrasjoner sammen med pasientorganisasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media