Kommentar

RE: Kiropraktorutdanning i Norge nå!

Ole Christian Kvammen
Fokus Helse & Trening, Sandefjord
Interessekonflikt:  Nei

Det er hyggelig at en av de mest reflekterte artiklene om kiropraktikk i norske medier i nyere tid kommer fra en forfatter med medisinsk bakgrunn (1). Det er sjelden å se en akademisk fagperson som er så fri for gamle fordommer og utslitte kritiske argumenter.

Jeg gir min fulle tilslutning til Evensen om at det ikke er mangel på forskningsinitiativ i det kiropraktiske miljøet som er problemet, men manglende økonomisk og politisk vilje til å følge opp disse positive initiativene. Norge har store utfordringer når det gjelder sykefravær og redusert arbeidsevne som følge av muskel- og skjelettrelaterte problemer. Her trengs en meget bevisst politisk handlekraft, som støttes av økonomiske bevilgninger til forskning og utdanning.

Litteratur

1. Evensen S. Kiropraktorutdanning i Norge nå! Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 4. mars 2014 doi: 10.4045/tidsskr.14.0121

Published: 04.03.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media