Kommentar

RE: Kiropraktorutdanning i Norge nå!

Håvard Østerås
Høgskolen i sør-Trøndelag
Interessekonflikt:  Nei

Som studieleder ved en av landets utdanninger av fysioterapeuter kan jeg ikke la være å reagere på påstanden om at «dokumentasjonen av fysioterapi er enda dårligere enn kiropraktikk» i artikkelen til Stein Evensen (1). Det er en påstand helt uten rot i virkeligheten! Dette er en viktig fagdiskusjon hvor jeg forventer at seriøse deltakere forsøker å sette seg inn i realitetene.

Kronikken har mange interessante sider, og det er viktig at det settes krav til dokumentasjon i det fremtidige Helse-Norge. Fysioterapi har hatt en formidabel vekst i kunnskapsbasert dokumentasjon de siste tiårene, herunder massiv forskning. Det vil et PubMed-søk enkelt bevise. Forskning og dokumentasjon har også bidratt til en endring i praksis, selv om mye gjenstår.

Litteratur

1. Evensen S. Kiropraktorutdanning i Norge nå! Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 4. mars 2014 doi: 10.4045/tidsskr.14.0121

Published: 04.03.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media