Kommentar

RE: En mann i 70-årene med infeksjon og alvorlig syre-base-

Morten Juul Sundnes
St. Olavs hospital, Trondheim
Interessekonflikt:  Nei

Det finnes studier som har vist en assosiasjon mellom laktacidose og tiaminmangel, både ved sepsis og ved enkelte andre tilstander (1, 2). Fant dere normalt nivå av tiamin hos denne pasienten?

Litteratur

1. Moskowitz A, Graver A, Giberson T et al. The relationship between lactate and thiamine levels in patients with diabetic ketoacidosis. Journal of critical care 2014; 29: 182 e5-8.

2. Andersen LW, Mackenhauer J, Roberts JC et al. Etiology and therapeutic approach to elevated lactate levels. Mayo Clinic proceedings 2013; 88: 1127-40.

Published: 16.03.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media