Kommentar
RE: Begrenset malignitetsutredning ved idiopatisk venøs tro