Kommentar
Til Grandgårdens pris - og til forskergruppen i Agders !