Kommentar

Ris til egen bak

Lizeth Lind Jørgensen
fastlege
Interessekonflikt:  No

"Ole Ivar? Nei, da må du bytte navn" sier mannen i reklamen.

Hvem har gitt oss navnet lege i spesialisering (LiS)? Er det oss selv, synes jeg vi undervurderer kompetansen. Assistentlege? Vi er da ikke assistenter etter 7,5 år med utdanning. Assistenter for hvem?

Betegnelsen LiS sier at du er i ferd med å bli noe, men er ikke kommet helt dit ennå. Det er det pasientene kommenterer, og jeg regner det er det Høyesterett hører.

Er vi under utdanning til vi er overleger/spesialister? Dersom du ikke er spesialist, så er du kun en assistent? Nei, ærlig talt. Jeg har ansvar som taler for mer enn som så. Og jeg tar det, og jeg mestrer det.

Overlegene har også krav om kurs og praktiske ferdigheter etter oppnådd spesialisering. Under spesialisering er vi hele livet.

Kan vi si det er ris til egen bak å kalle oss leger i spesialisering? Det høres ut som man er under utdanning. Hvordan skal da Høyesterett forstå dette dersom vi ikke verdsetter oss selv høyere?

Published: 04.02.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media