Kommentar

RE: Leprakolonien på Spinalonga

BJØRN-IVAR LYSTAD
Interessekonflikt:  Nei

I denne artikkelen står det at Spinalonga (lepraøya) er en liten øy øst for Kreta (1). Det blir da feil. Den ligger 250 meter øst for Plaka, men det er fortsatt 52,71 km til man er på det østligste punktet på Kreta. Man kan jo si at den ligger øst på Kreta, men ikke øst for Kreta.

Mvh: KRETAELSKER, med eget hus på Kreta.

Litteratur

1. Norheim AJ, Norheim TK. Leprakolonien på Spinalonga. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2646-9.

Published: 23.02.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media