Kommentar

C. Haug svarer:

Charlotte Haug
Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

Dag Tveitnes ber om at Tidsskriftet formulerer en rettelse til Gauer og medarbeideres artikkel. Vi er enige i at det vil være korrekt med en rettelse, slik at når man søker opp denne artikkelen enten på norsk eller på engelsk, vil leseren raskt blir gjort oppmerksom på at nye opplysninger har kommet til etter publisering.

Published: 10.02.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media