Nordprofilprisen 2013 til Mads Gilbert

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Mads Gilbert. Foto: Wikipedia

Mads Gilbert (f. 1947), professor dr.med. og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er tildelt Nordprofilprisen 2013.

Juryen fremhevet spesielt Gilberts lojalitet til og engasjement for Nord-Norge og hans sterke tilknytning til folket og naturen der.

Dessuten trekker juryen frem Gilberts betydelige innsats og engasjement for utsatte menneskene i andre deler av verden.

Det er samarbeidsforumet for nordnorske foreninger i sør, Nordprofil, som deler ut prisen, og den gis til en person eller organisasjon som har profilert Nord-Norge på en særdeles god måte.

Anbefalte artikler