Kongens fortjenstmedalje til Olav Gjernes

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Olav Gjernes. Foto: Jørn Ertsaas, Sykehuset i Telemark

Olav Gjernes (f. 1936), psykiater, tidligere ved Sykehuset i Telemark, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsinnsats.

Gjernes fikk mange lovord fra sine kolleger da han gikk av på vårparten i 2013. Han ble beskrevet som en bauta i Psykiatrisk klinikk, hvor han har lagt ned et helt livsverk for pasientene innen tungpsykiatrien.

Tidligere kollega, enhetsleder Lydia Vøllestad, uttalte under medaljeseremonien at Gjernes er en svært dyktig fagmann med et stort hjerte for pasientene. En mann som sjelden sa nei når pasienter hadde behov for hjelp – det gjaldt også i hans egen fritid.

Anbefalte artikler