Kommentar
Seksualanamnesen og undervisningen på medisinstudiet