Kommentert artikkel
Kommentar

Menns helse - innlegg ved legeforeningens president Hege G

Emil Mohr
NPE
Interessekonflikt:  Nei

Som president i en faglig forening som Den norske legeforening påligger det et stort ansvar ved faglige innlegg av den typen som finnes i nr. 23/24-2013 under overskriften Menns helse. Det fremgår i overskriften at flere og flere menn ønsker å kjenne sin PSA.

Screening for prostatakreft med PSA alene er meget omdiskutert. Den store europeiske ERSPC med 163 000 implementerte menn i alder 50 til 69 år viste riktignok en 20% reduksjon i dødelighet etter 9 år i gruppen som ble screenet.

Studien viser også at PSA-screening hos potensielt friske menn for prostatakreft vil føre til overdiagnostikk og overbehandling av svulster som ikke gir symptomer i mannens levetid. Den absolutte helsegevinsten viste at 1400 menn må screenes og 48 menn må behandles for å hindre ett dødsfall. Denne negative effekten av screening gjør at en eventuell redusert mortalitet i en screeningstudie ikke automatisk kan lede til at allmenn populasjonsbasert screening skal innføres.

Befolkningen ønsker nok screening av ymse slag - omtrent som kontroll av biler. Effekten hos mennesker er tvilsom, og PSA-screening av typen "jeg ønsker å kjenne min PSA-verdi" må i alle fall ledsages av grundig og omfattende informasjon, og dermed store ressurser til menn som ikke er syke.

Published: 13.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media