Kommentar

Etiske grenser for språkbruk

Trond Markestad
Helse Bergen og Sykehuset innlandet HF
Interessekonflikt:  Nei

Jan Nystrøm mener at Aavitsland har brutt flere regler i Etisk regler for leger i sine debattinnlegg om flåttsykdom. Rådet har vurdert uttalelsene som klagene mot Aavitsland bygget på, og mener at han ikke har brutt etikkreglene. Han har anerkjent at dette er syke mennesker, han har ikke stilt noen diagnoser eller kommentert enkeltpersoner som ikke selv har stått frem med sterke meninger, og det faglige innholdet oppfatter rådet som saklig.

Rådet oppfordrer leger til å delta i offentlige debatter. Dette er særlig viktig, og i tråd med Etiske regler for leger kapittel I, §11 (1), når leger ut fra sine forutsetninger mener at medieoppslag kan skape unødig frykt og fare for at syke mennesker utsetter seg for behandling som ikke er anerkjent og kan føre til alvorlige bivirkninger. Rådet mener også at det er akseptabelt for leger å bruke et spisset språk, ikke minst i kommentarer til medieoppslag der det er brukt kraftige språklige virkemidler, som i denne saken. Ytringsfrihet er en svært sentral verdi i vårt demokrati, og Rådet ønsker ikke å bidra til å innskrenke den. Derfor mener Rådet at legers ytringer må bryte alvorlig med de formkrav som våre Etiske regler beskriver, for at Rådet skal gi leger kritikk. I den aktuelle saken mener Rådet at disse ytringene ikke når en slik grense.

Litteratur

1. Den norske legeforening. Etiske regler for leger. http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg… (03.01.2014).

Published: 04.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media