Kommentar

En tilleggsopplysning og en kommentar:

Jon Haffner
Interessekonflikt:  Nei

Min far (Johan Haffner født i 1906, cand med i 1924, spesialist i kirurgi i 1940) sa flere ganger at han syntes Øvre Richter Frichs bøker hadde vært veldig spennende da han var ung.

Han fortalte at Jonas Fjeld hadde Nicolai Paus's styrke, Olaf Tandbergs eleganse og Axel Cappelens faglige dyktighet (Cappelen var den første i verden som suturerte et levende hjerte, i 1895).

Det kan godt tenkes at disse tre var modeller for Jonas Fjeld, men årstallene gjør det tvilsomt, og studiekamerater med Paus og Tandberg kan Øvre Richter Frich ikke ha vært; han studerte medisin i

1891-92, mens Paus studerte medisin 1897-1903, og Tandberg 1898-1904. Cappelen var tidligere ute; 1877-83. Det er også tvilsomt om Frich har rodd i Studentenes Roklubb siden den ikke ble startet før i 1897.

Dedikasjonen i "Olympieren" sier heller ikke noe om studiekamerater eller roere, men bare:"Til min ven og sportskamerat Overlæge Olaf Tandberg".

Det er vel mere sannsynlig at det var leserne som identifiserte Jonas Fjeld med noen av tidens mest markerte og ledende kirurger: Cappelen var overlege i Stavanger fra 1997, Paus i Tønsberg fra 1916, Tandberg i Lillehammer fra 1917 (Norges Leger). Som Henrik Wergeland sier: "Tidens Guder er dens menn" ( I diktet "Norges Storting").

Published: 21.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media