Kommentar

En pioners ettermæle

Hans Christian Blom
Interessekonflikt:  Nei

Vi viser til den på mange måter interessante artikkelen i julenummeret 2013 av Einar Sudmann (sammen med Knut Rasmus Ramstad og Lars Birger Engesæter,) med tittel: Christiansens kunstige hofteledd - kvifor gikk det gale?

Denne artikkelen er plassert under Medisinsk historie, og i sammendraget nevnes at Tor Christiansen har sin plass i utviklingen av de moderne arthroplastikkene: "Tor Christiansen ville betre resultata av operativ handsaming av dei dislokerte mediale collumfrakturar hjå eldre og konstruerte i 1960-åra ein hemiprotese." Videre står det: "Seinare laga han òg ein totalprotese til hofteleddet."

I neste setning kommer en kort konklusjon: "Det viste seg etter kvart at protesane ikkje var så vellukka".

Vi er vel kjent med de uheldige valg av noen komponenter og de følger det fikk for Christiansens totalprotese (collum-tapp vinkel - 115grader mot i dag 135 grader - og Delrin). Det beskrives også godt i artikkelen.

Det som forundrer oss, er den manglende anerkjennelse av at Tor Christiansen var blant de aller første i verden som konstruerte den bipolare hemiprotese! Og at han, sammen med Knut Rasmus Ramstad, intuitivt skjønte at det var beste behandling for de dislokerte, mediale collumfrakturer. Nå er dette akseptert i ortopediske miljøer verden over.

All respekt for Sudmans innsats, i nært samarbeid med Norvald Langeland og Lars Birger Engesæter, for opprettelsen av Nasjonalt Hofteregister, etter mønster av det svenske, som hadde eksistert i 10 år. Vi mener imidlertid at Tor Christiansens arbeid med hemiprotesen var så betydningsfullt at det burde fremgått klarere i artikkelen at han virkelig var en pioner på det området.

Vi er forundret over at det ikke går an å gi Christiansen den anerkjennelsen han fortjener. Ettermælet hans er nå konsentrert i en logo for det som nå er blitt et nasjonalt leddregister: en mislykket totalprotese.

Erik Korvald og Hans. Chr. Blom

Published: 08.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media