Kommentar

Drøm i våken tilstand

Gunn Helen Kristiansen
Mental Helse
Interessekonflikt:  Nei

Som prosjektleder og medforfatter til denne boken er det et stort paradoks at overlegen på akuttavdelingen mener at fylkesmannen bør vurdere tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (altså tvangsmedisinering) pga. min manglende sykdomsinnsikt. Og det seks måneder etter at boken kom ut. Han har ikke forstått at psykoseerfarerne har en likeverdig, men annen innsikt, og han har neppe lest boka. Dette synes jeg er skremmende.

Published: 06.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media