Nye behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd – nå som app

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er svært tilfredse med at Norsk ortopedisk forenings behandlingsretningslinjer for distale radiusfrakturer nå er etablert, sier Hebe Désirée Kvernmo, leder av Norsk ortopedisk forenings fagpanel.

Hebe Désirée Kvernmo (t.v) og Linn Brandt. Foto Lise B. Johannessen

– Retningslinjene representerer en ny generasjon verktøy for kunnskapsstøtte for bruk i klinisk praksis. Dette er de første norske retningslinjene som er fullstendig utarbeidet etter nye normer for retningslinjer (GRADE) og hvor innholdet er produsert fra bunnen av og ikke oversatt fra retningslinjer utarbeidet i utlandet, forteller Kvernmo (1). I tillegg presenteres de i et nytt elektronisk format gjennom forskningsprogrammet MAGICs nettapplikasjon for utvikling og publisering av GRADE retningslinjer (MAGICapp).

– Det innebærer at alle våre medlemmer kan få retningslinjene opp på sine smarttelefoner, nettbrett og PC-er.

Hun forteller at metoden de har brukt er en helt ny måte å lage retningslinjer på, men at det har vært en lang prosess for å komme i mål. Først med etablering av kunnskapsgrunnlaget med systematiske oversikter, senere med metaanalyser av RCTer (randomiserte kontrollerte studier) som de fortsatt holder på med. Metoden som også er omtalt i en artikkel i Norsk ortopedpost, gjør anbefalingene valide og det elektroniske formatet gjør dem lett tilgjengelige, sier Kvernmo (2).

– Et av de viktigste suksesskriteriene har vært etablering av selve retningslinjene på den flotte plattformen MAGICapp, sier hun og roser samarbeidet med Per Olav Vandvik og Linn Brandt (3).

Sikrer alle pasienter god behandling

– Det var så befriende at Norsk ortopedisk forening ga arbeidet vårt sin fulle tilslutning på generalforsamlingen i oktober 2013. Det betyr at behandlingsretningslinjer for distale radiusfrakturer er etablert! Det vil komme våre pasienter til nytte, og det gir meg en god følelse at vi nå kan bidra til det som var utgangspunktet for arbeidet, nemlig å forhindre unødvendig praksisvariasjon og sikre alle pasienter god behandling, sier Hebe Désirée Kvernmo.

Retningslinjene ble presentert for en fullsatt sal under Norsk ortopedisk forenings høstmøte og er tilgjengelig på public.magicapp.org. Arbeidet er utført i samarbeid med Kunnskapssenteret og er støttet av Legeforeningens kvalitetsfond. Hebe Kvernmo leder arbeidet med retningslinjene.

Anbefalte artikler