Kommentar

Pensjonert kirurg, professor emeritus dr med

Jon Haffner
Hjemme
Interessekonflikt:  No

Jeg har med stor interesse lest Erlend Hems innlegg "Emeritus, emerita -eller rett og slett pensjonert."
Det er kanskje riktig at "emeritustittelen er ubeskyttet i Norge", men "professor emeritus" er det ikke.
I forbindelse med arbeidet med Jubileumsboken for NKF (www,surgery-in-norway.no) forela jeg spørsmålet for Universitetet i Oslo, og fikk dat følgende svar:

"Professortittelen er vernet iht. universitets- og høgskolelovens § 6-7, og den som har hatt stilling med slik vernet tittel i minst ti år, eller som etter kortere tjenestetid blir pensjonert fra slik stilling, har etter lovbestemmelsen rett til å bruke tittelen. Det gjøres ikke forskjell på professor I og II. (1)

Jeg synes man bør presentere seg, og omtale andre, med den tittel som er mest relevant i den aktuelle sammenheng. Selv bruker jeg nesten aldri annet enn "pensjonist", "pensjonert lege", eller "pensjonert kirurg" .
Selv om tittelen "professor emeritus, dr med" er relevant i den sammenheng jeg nå skriver, vil den trolig være uforståelig for mange i de fleste sammenhenger, og misvisende for de som forstår den. (Jeg var professor II i Propedeutisk medisin ved Kir avd, Odontologisk Inst, UiO i 31/2 år frem frem til pensjonering, men føler ingen identitet knyttet til denne tittelen eller "Sjeflege" eller "fagdirektør" som var titlene i hovedstillingen i den aktuelle periode).
"Tidligere kirurg" synes jeg lyder bedre enn "Pensjonert kirurg", men de to begrepene har for meg forskjellig betydning. Det vel riktig å bruke den tittelen man har, og evt legge til "tidligere kirurg", før man blir pensjonist, men "Pensjonert kirurg" etter det.
Litteratur:
1. Paulsen JF Professor emeritus hva er korrekt. Mail til meg 020512

Published: 23.12.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media