Kommentar
Blodprøvetaking fra navlesnoren før endelig avklemming med