Kommentar

Svar til kommuneoverlege Suhrke

Jürgen Geisler
Interessekonflikt:  Nei

Medlemmene i den Norske Melanom Gruppen takker kommuneoverlege Oddmund Suhrke for en relevant kommentar. Vi er enige med Suhrke i at bruk av solkrem i enkelte tilfeller muligens kan virke mot sin hensikt dersom resultatet blir i praksis en betydelig forlenget eksponering til UV-stråling. På den andre siden foreligger det en prospektiv studie som kan tyde på at regelmessig bruk av solkrem (solfaktor 16) kan forebygge utvikling av maligne melanomer (1).
Dessverre er det ikke lengre slik at høye rater av maligne melanomer er forbehold Sør-Øst Norge. De siste årene har f. eks. Trøndelagsfylkene hatt en svært høy økning av maligne melanomer som ikke kan forklares med sterk trøndersol alene, men må ses i sammenheng med endrete reisevaner etc.
Vi mener at det ikke er grunn til å tvile på at kreftforeningens solvettregler er korrekte, men dessverre er det slik at ikke alle følger reglene til enhver tid.

Her kommer solvettreglene én gang til:

1. Ta pauser fra solen (f. eks. mellom kl. 12 og 15) - unngå å bli solbrent
2. Bruk klær, solhatt og solbriller
3. Bruk solkrem med minst faktor 15
4. Unngå solarium (solarium frarådes for alle under 18 år!)

Litteratur:

1. Green AC, Williams GM, Logan V, Strutton GM. Reduced melanoma after regular sunscreen use: randomized trial follow-up. J Clin Oncol 2010; 29: 257-263.

Published: 05.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media