Kommentar

Svar til Erling Pedersens kommentar

Live Sanderud Stavseth
Senter for Rus- og Avhengighetsforskning
Interessekonflikt:  Nei

Ut fra vinklingen vi har valgt for dette innlegget, så definerer vi opiatavhengige som gruppen heroinbrukere (illegale rusmidler) og gruppen i LAR som mottar opiatagonister i kontrollerte former. Vi anser en høy andel pasienter som mottar Buprenorfin, Suboxone eller Metadon som opiatavhengige i en klinisk farmakologisk fortolkning av begrepet.

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media