Kommentar

Stråling i lillebekken

kari kolstad
livet
Interessekonflikt:  No

Jeg har hatt rektalkreft og ble behandlet med cellegift og stråling før operasjon. Strålingen påførte meg annengrads brannsår,og da vet jeg at jeg fikk sterke strålinger, og jeg vet at strålingen er kreftfremkallende. Nå er det litt over fire år siden, og mot alle odds finnes det ikke per i dag noe malingt i min kropp. Men det som skremmer meg, er at jeg vet at pga. behandlingen er jeg disponert for å få kreft igjen. Da sier jeg at det var dumt av min fastlege som ikke gjorde nok/tok hensyn til mine symptomer. Jeg gikk et år før noe ble gjort.

Published: 19.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media