Kommentar
Borreliose, vitenskapelighet og forsvarlighet