Kommentar

Borborygmi og gallesyrer

Aage Sand
Geriatrisk Daghospital, Sørlandet Sykehus Flekkefjord
Interessekonflikt:  Nei

Gjengivelsen av denne vel 20 år gamle artikkelen av dr. med Lars E Hansson var fortsatt interessant lesning!

Men det er ett aspekt ved borborygmi/colon irritabile som jeg sjelden ser omtalt og som heller ikke denne artikkelen nevner: muligheten for at overflod av gallesyrer i tarmen kan være en av årsakene til mye luft og hyppige, sprutende tarmtømninger. Gjennom mine 46 år som praktiserende lege har en god del pasienter med slike plager fått en betydelig bedre hverdag ved inntak av kun 1-2 poser Questran daglig. Inkludert meg selv som gikk fra 8-10 toalettbesøk hver kontordag til 1-2!

Published: 20.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media