()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere overlege ved Haukeland universitetssykehus, Jan Thunold, døde 1.9. 2013, vel 82 år gammel. En av pionerene innen moderne kirurgisk traumebehandling har avsluttet sitt livsløp.

  Jan var født i Bergen, hvor han også tok sin medisinske embetseksamen ved det unge medisinske fakultetet i 1957. Etter turnustjeneste og kandidattjeneste i Tromsø kom han til kirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus i 1961, hvor han gjennomført sin spesialistutdanning i kirurgi, supplert med ett år i Oslo. Han fortsatte med kirurgiske utdanningsstillinger i gynekologi, plastikkirurgi og nevrokirurgi og sideutdanning i patologi, slik at han ble et naturlig førstevalg da man sist i 1960-årene skulle besette en ledig reservelegestilling ved kirurgisk avdeling. Stillingen krevde omfattende og bred utdanning i ulike kirurgiske disipliner.

  Jan profilerte seg etter hvert mot operativ bruddbehandling, et felt som var i rivende utvikling. Arbeidsgruppen bak AO-systemet (Arbeitsgemenshaft für Osteosynthesfragen) ble utviklet som metode i Sveits. Jan var en av de to første fra Bergen som ble sendt til Davos for å lære metoden og ble dermed den som fikk ansvaret for å innføre moderne operativ bruddbehandling ved Haukeland sykehus.

  Da kirurgisk avdeling ved sykehuset som den første i landet ble seksjonert i 1971, ble frakturkirurgien skilt ut i en egen seksjon, Ortopedisk traumatologisk seksjon, med Jan Thunold som sjef. Han var den første av en lang rekke ledere ved det som i dag er Ortopediske avdeling. I disse årene hadde han studiereiser til en rekke store utenlandske traumesentre.

  I 1975 begynte han som privat opererende kirurg ved Hospitalet Betanien. Da dette i 1979 ble omgjort til offentlig sykehus under Hordaland fylkeskommune, ble han første overlege og sjef på kirurgisk avdeling. I disse årene opererte han innen et bredt spekter av kirurgien, men profilerte seg etter hvert mer og mer mot mage-tarm-kirurgi. Da Hospitalet Betanien i 1985 ble omorganisert og sengeavdelingene nedlagt, ble stillingshjemlene overført til Haukeland sykehus. Thunold ble da overlege ved Gastroenterologisk kirurgisk seksjon, hvor han hadde sitt virke til han gikk av med pensjon i 2001.

  I løpet av sin karriere hadde han tillitsverv i Den norske legeforening. Han publiserte en rekke vitenskapelige artikler, særlig innen operativ bruddbehandling og traumatologi.

  Som person var Jan stillfaren på egne vegne, men tydelig når det gjaldt pasientenes ve og vel. Han var en hedersmann og en god kollega. Hans breddekunnskap var berikende for alle. Med Jan Thunolds bortgang tynnes det i rekkene av brede generalister innen de kirurgiske disipliner.

  Vi lyser fred over hans minne.

  På vegne av kolleger og venner ved Haukeland universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media