Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens medlemsseksjon, tlf. 23 10 91 85 eller register@legeforeningen.no

Per Halvor Andreassen 22.6. 1937 – 30.7. 2013

Arne Bøe 24.6. 1958 – 8.8. 2013

Ivar Paul Enge 12.9. 1922 – 18.7. 2013

Erik Engebjerg 3.6. 1937 – 4.8. 2013

Knut Graham 28.12. 1924 – 1.4. 2013

Margrethe K. H. Hagen 22.4. 1917 – 24.8. 2013

Per Erik Røste 8.7. 1943 – 29.6. 2013

Inger Marie Schou-Sjølie 4.10. 1935 – 5.8. 2013

Torbjørn Sollund 25.2. 1944 – 15.7. 2013

Rolf Peder Tennebø 2.8. 1973 – 30.7. 2013

Ben William Walther 25.1. 1921 – 23.6. 2013

Einar Alsaker Wiig 5.1. 1924 – 9.8. 2013

Jan Fredrik Ziesler 25.2. 1923 – 4.8. 2013

Anbefalte artikler