Internasjonal diabetesforskningspris til Knut Dahl-Jørgensen

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor Knut Dahl-Jørgensen (f. 1949), overlege ved Barnesenteret ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, er tildelt en stor internasjonal pris av International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

  Knut Dahl-Jørgensen tok medisinsk embetseksamen i Kiel i Tyskland i 1973, ble godkjent spesialist i medisinsk biokjemi i 1984 og i barnesykdommer i 1986. Han tok doktorgraden i 1987.

  ISPADs Prize for Achievement er organisasjonens høyeste utmerkelse og deles ut til en person som har gitt fremragende bidrag innen vitenskap, utdanning og påvirkningsarbeid med stor innvirkning på barne- og ungdomsdiabetes.

  Diabetes hos barn og unge er et økende problem i de fleste vestlige land. Det gjelder også Norge, som har den tredje høyeste forekomst i verden.

  Dahl-Jørgensen har bidratt mye på alle de tre områdene som vektlegges: forskning, undervisning og fremme av diabetessaken.

  Forskningsmessig har han vesentlig arbeidet på fire viktige områder. Det gjelder senkomplikasjonsforskning, spesielt blodsukkernivåets betydning for senkomplikasjoner. Dette har han særlig arbeidet med gjennom Oslo-studien, som startet i 1982 og fremdeles pågår. Han har også engasjert seg på området markører for tidlig aterosklerose hos unge med type 1-diabetes, i tillegg til kost og atferdsmessige aspekter inklusive spiseforstyrrelser. I øyeblikket arbeider han aktivt med årsaksforholdene ved type 1-diabetes. Virus ser ut til å kunne være en viktig faktor.

  Dahl-Jørgensen har også arbeidet med retningslinjer for behandling av barn og unge med type 1-diabetes for Verdens helseorganisasjon. Han har vært en utrettelig talsmann for bedre behandling av sykdommen og er i øyeblikket blant annet leder for Diabetesforum i Diabetesforbundet, et etterutdanningsforum for helsepersonell.

  Prisen, som består av en glasskulptur og 5 000 amerikanske dollar, ble overlevert på en festbankett på ISPADs årsmøte i Göteborg i oktober 2013.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media