Kommentar

PCT er en sikker markør for bakteriell infeksjon.

Krystyna Sandvik
Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet, OUS
Interessekonflikt:  Nei

Kjære redaktør

Det er med stor skuffelse jeg oppdaget at beskrivelsen av prokalsitonin (PCT) i dataverktøyet http://www.prosedyrer.no (1) ble sist oppdatert i 2008. Siden den tid har kjennskapet til nytteverdien av PCT utvidet, særlig i forhold til diagnostikk og monitorering av bakterielle infeksjoner hos barn (2).

PCT er fysiologisk sett en precursor for calcitonin produsert i glandula thyreoidea, men det er påvist PCT mRNA produsert i lever, lunger, nyrer, testes og leukocytter. Dette ekstrathyreoidale PCT stiger hurtig og kraftig ved bakterielle infeksjoner og septiske tilstander.

PCT har vist sin betydning som markør for bakteriell infeksjon ved:

- Diagnostikk/monitorering av septiske tilstander

- Differensialdiagnostikk mellom bakteriell infeksjon og virusinfeksjon (for eksempel meningitt)

- Monitorering av postoperative infeksjoner

- Differensialdiagnostikk ved akutt og monitorering av kronisk pankreatitt

PCT har vist sin betydning ved differensiering av bakteriell- og virusinfeksjon hos barn med neonatale infeksjoner, barn mad sepsis og meningitt, og barn med bakteriell pneumoni. PCT stiger hurtigere enn CRP og faller hurtigere etter påbegynt relevant antibiotikabehandling. PCT tatt fra navlestrengblod er i motsetning til CRP en sikker tidlig markør for neonatal sepsis.

Referanse:

1. www.prosedyrer.no/index.php?var1=prosedyrer&var2=emne&emne_id=000262

2. Longbye J, Kjær A, Ladefoged S et al, red. Longbyes laboratoriemedisin. København: Nyt

Nordisk Forlag Arnold Busck, 2010.

Published: 29.10.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media