Kommentar

Østrogen tilskudd og forskningsparadigmer

Erik Fink Eriksen
OUS
Interessekonflikt:  Nei

Sørdal og Spigset sår mistanke omkring mine motiver bak mitt medforfatterskap i responset til Dahms artikkel om østrogenbehandling i Tidsskriftet og antyder at jeg har skjult evt. interessekonflikter. De artikler som anføres med angivelse av mine interessekonflikter var oversikter som omfattet osteoporosebehandling bredt og ikke kun hormonbehandling. Derfor er de anførte interessekonflikter i relasjon til firmaer, som samlet er ansvarlig for fremstilling av samtlige osteoporosemidler på det norske marked. På tidspunktet for publikasjonen av vårt tilsvar til Dahms artikkel hadde advisory board for NOVO Nordisk I Norge vært oppløst I mer enn 2 år, og jeg hadde ikke vært involvert omkring hormonbehandling for noen av de andre firmaer (Novartis, Pfizer). Videre har jeg ikke holdt et foredrag om hormonbehandling på firma sponsrete møter de siste 12 år. Derfor anførte jeg “ingen interessekonflikter", da der ikke var noen firmatilknytning omkring hormonbehandling på det tidspunkt kommentaren ble skervet. Men det er jo tankevekkende hvor langt man skal gå tilbake i sine erklæringer for å unngå kommentarer som de fremført av Sørdal og Spigset, - man kan jo hurtig bli paralysert i sin argumentasjon. Kommentaren i Tidsskriftet forsøkte å belyse resultatene av WHI studien I lyset av senere sub-analyser og nyere data, som vi mente Dahm hadde oversett. Det må da være mulig å diskutere forskningsmetodologiske problemer ved WHI studien og nyere data i relasjon til disse, uten bli beskyldt for firma sponsret promovering av hormonbehandling.

Published: 30.10.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media