Kommentar

Karantene

Kolbein Finsnes
Interessekonflikt:  Nei

Det kommer tydelig frem av Erlend Hem sine søk i forskjellige kilder at der finnes mer enn et “opphav" til ordets opprinnelse, alt etter hvilken tidsepoke og hvilket land man refererer til . Det er betegnende at Oxford English Dictionary bruker uttrykk som “probably italian".

Når det gjelder tiden man ble satt i karantene er som du skriver, varierende. Quarante-et-un (41 dager) er en mulighet uten at jeg har litteratur å vise til. Eksempelvis beskriver Fransk - Norsk ordbok fra Kunnskapsforlaget, quarantaine “omtrent førti" og omtaler ordets betydning innen smittevern - altså med rom for lokal tolkning hva angår karantenens varighet. (1)

Dette fremgår også i beskrivelsen av inspeksjonssystemet som etter hvert avløste isolasjonssystemet for vel 100 år siden der man la inkubasjonstiden for mulig sykdom til grunn for observasjonstidens varighet.(2)

Litteratur:

1: Fransk- Norsk ordbok. Kunnskapsforlaget 1976. Oslo/Gjøvik side 271.

ISBN 82-573-0068-3

2: Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget 1981. Oslo. side 671

ISBN 82-573-0030-6

Published: 29.10.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media