Kommentar

Kan høy solfaktor og måtehold med soling forebygge hudkref

Oddmund Suhrke
Arendal kommune
Interessekonflikt:  Nei

Til tross for at stadig mer effektive solkremer er tatt i bruk de siste 50 årene, er forekomsten av malignt melanom 8-doblet siden Kreftregisteret ble opprettet i 1952. Rådene om måtehold og solforbrenning er ganske godt kjent i befolkningen, men resultatene fra Kreftregisteret kan indikere at rådene ikke er korrekte. Det synes ikke å være sikker sammenheng mellom dose og respons når det gjelder soling. Bruk av høy solfaktor innebærer at man kan oppholde seg i sterk sol mange flere timer enn man kunne på 50-tallet, og antall soltimer er derfor kanskje viktigere enn overdose av UV-bestråling. Og for alle som bor eller har bodd i Nord-Norge, er det neppe noen nyhet at solskade er vanskelig å pådra seg på disse breddegradene.

Published: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media