Kommentar

Interessekonflikter, forskningsparadigmer og postmenopausal

Lars Slørdal
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer,
Interessekonflikt:  Nei

Så vel kvantitative som kvalitative studier viser at interessekonflikter i form av økonomiske bånd til legemiddelprodusenter i stor grad påvirker hvordan produktene vurderes (1). I USA har man dokumentert utstrakt industrifinansiert og -kontrollert markedsføring av postmenopausal østrogenterapi i fagtidsskriftene (2), og en studie har vist hvordan interessekonflikter underrapporteres når dette spørsmålet diskuteres i tidsskriftenes spalter (3): Amerikanske forskere analyserte 114 artikler (58 ledere, 16 behandlingsveiledere (guidelines), 37 oversiktsartikler og 3 leserbrev) om postmenopausal østrogenterapi publisert i årene 2002-2008. Fem forfattere stod bak 110 av disse artiklene, som alle favoriserte østrogenterapi. I kun 6 av de 110 artiklene (5%) var det angitt at disse fem forfatterne hadde interessekonflikter i form av bindinger til østrogenprodusenter. Sistnevnte studie konkluderte med at «full disclosure of conflicts of interest is needed, especially for articles without primary data» (3).

I Tidsskriftets nr. 11 i år presenterte Anders Dahm tankevekkende refleksjoner rundt de endrede oppfatningene av postmenopausal østrogenterapi (4). Dahms kronikk ble kommentert i to leserbrev i et påfølgende nummer; «Østrogen - en hjertesak?» av Johan Halse (5) og «Østrogen og hjerte» av Erik Fink Eriksen, Ole Erik Ivesen og Unni Syversen (6). Begge innleggene synes å argumentere for terapiprinsippet, og for alle de fire forfatterne er «ingen oppgitte interessekonflikter» anført (5, 6).

Her om dagen kom vi tilfeldigvis over artikkelen «New developments in the treatment of osteoporosis», hvor to av brevskriverne er forfattere. Fra artikkelen fremgår det at Erik Fink Eriksen “is currently a member of Advisory Boards and receiving speaker fees from Eli Lilly, Novartis, Amgen and Novo Nordisk", mens Johan Halse “is currently a member of Advisory Boards and receiving speaker fees from Amgen, MSD, Eli Lilly, Novartis, Novo, Nycomed and Pfizer" (7). Flere av de nevnte firma produserer østrogenpreparater til bruk hos postmenopausale kvinner. Har det skjedd feil her, eller har vi fullstendig misforstått hvordan potensielle interessekonflikter skal håndteres?

Lars Slørdal og Olav Spigset

Litteratur
1. Slørdal L, Eggen AE, Rygnestad T. Interessekonflikter - en kunnskapsbasert tilnærming. Tidsskr Nor Legefor 2012; 132: 1358-60.
2. Fugh-Berman AJ. The haunting of medical journals: how ghostwriting sold «HRT». PLoS Medicine 2010; 7: e1000335.
3. Tatsioni A, Siontis GCM, Ioannidis JPA. Partisan perspectives in the medical literature: a study of high frequency editorialists favoring hormone replacement therapy. J Gen Intern Med 2010; 25: 14-9.
4. Dahm AEA. Østrogentilskudd og forskningsparadigmer. Tidsskr Nor Legefor 2013; 133: 1210-2.
5. Halse J. Østrogen - en hjertesak? Tidsskr Nor Legefor 2013; 133: 1686.
6. Eriksen EF, Iversen OE, Syversen U. Østrogen og hjerte. Tidsskr Nor Legefor 2013; 133: 1686-7.
7. Eriksen EF, Halse J, Moen MH. New developments in the treatment of osteoporosis. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92: 620-36.

Published: 29.10.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media