Kommentar

30, 40 eller 41 dager?

Erlend Hem
Tidsskriftet
Interessekonflikt:  Nei

Kolbein A. Finsnes og jeg kan fort bli enige om at «mayday» og «pan» kommer fra fransk. «Mayday», internasjonalt nødsignal fastsatt i 1948, er omdannet av m'aidez eller m'aider: “hjelp meg" (1, 2). «Pan pan» brukes når fartøy trenger assistanse, men ikke er i fare, og kommer fra panne: «svikt, stillstand» (3, 4).

Litt vanskeligere er det med «karantene». I enkelte ordbøker står det, slik Finsnes nevner, at opphavet er fransk (5). Men ifølge den autoritative Oxford English Dictionary er det «probably Italian». Ordet skal stamme fra en venetiansk dialekt: «quarentena» (6). Visstnok var det i Venezia man innførte de første karantenebestemmelser i kjølvannet av svartedauden.

Til å begynne med var isolasjonsperioden 30 dager, italiensk trentina. En av de første som brukte begrepet på engelsk, var dagbokforfatteren Samuel Pepys (1633-1703). Så sent som i 1660-årene skrev han om en karantene «for 30 days» (6).

Finsnes mener at det verken var 30 eller 40, men 41 dager som gjaldt. Jeg finner ikke belegg for det i noen av de kildene jeg har tilgang til.

Litteratur

1. Mayday. I: Noreng, H, red. Norsk riksmålsordbok. Bd. 6: hohenstaufer-å-y. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995: 1832.

2. Mayday. I: Oxford English Dictionary. 3. utg., 2001. www.oed.com/view/Entry/115299 (12.10.2013).

3. Pan. I: Oxford English Dictionary. 3. utg., 2005. www.oed.com/view/Entry/248131 (12.10.2013).

4. Vedlegg I. Signaler. FOR 2003-02-07 nr 252: Forskrift om lufttrafikkregler. www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20030207-0252-012.html (12.10.2013).

5. Becker-Christensen C, red. Politikens nudansk ordbog med etymologi. 4. utg. København: Politiken, 2010: 708.

6. Quarantine. I: Oxford English Dictionary. 3. utg., 2007. www.oed.com/view/Entry/155959 (12.10.2013).

Published: 12.10.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media