Ny internasjonal organisasjon for arbeidsmedisinere

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er nylig etablert en ny internasjonal organisasjon for arbeidsmedisinere, International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC).

  – Det første møtet i IOMSC ga oss en interessant og nyttig innføring i status for arbeidsmedisineres arbeidsforhold og organisering av det forebyggende helsearbeidet på arbeidsplassen internasjonalt, sier Tore Tynes, leder i Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM).

  – Vi ser at vi har mange felles utfordringer som vi gjensidig kan bidra til å løse. Dette samarbeidsforumet vil bli en unik mulighet til å utveksle erfaringer fra våre respektive foreninger på viktige områder. Det gjelder særlig idéer til bedring av arbeidsmedisinerens plass i det nasjonale forebyggende og helsefremmende arbeidet. Videre får vi innspill til bedre rekruttering på vårt fagområde og spesialitet. I slutten av oktober skal vi ha kontakt for å komme videre med samarbeidet og neste sommer vil det avholdes et nytt internasjonalt møte i England, forteller Tynes.

  Den nye organisasjonen ble lansert i etterkant av årets American Occupational Health Conference (AOHC® 2013) som fant sted i Orlando i slutten av april 2013. Konferansen ble arrangert av American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM).

  I etterkant av konferansen inviterte ACOEM og the United Kingdom’s Society of Occupational Medicine (SOM) som er initativtakerne bak den nye organisasjonen, til et internasjonalt møte. Hensikten var å diskutere en styrking av samarbeidet mellom arbeidsmedisinske foreninger som representerer leger og andre helseprofesjoner som fremmer arbeidshelse. Tore Tynes deltok både på konferansen og på møtet der den nye organisasjonen ble etablert.

  Både Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin har satt global helse på dagsordenen og har i perioden 2011 – 13 hatt arbeidsmedisinsk kunnskap som forebyggende aktivitet i globalt perspektiv som et prioritert område. I 2012 ble det for første gang bevilget ressurser til forskningsprosjekter knyttet til utviklingsarbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media