– En styrke at Legeforeningen representerer nær sagt alle leger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Som sentrale aktører i helsevesenet, er det viktig også å kunne ha et kritisk blikk på vår rolle og praksis, sier Marit Hermansen. Hun er nyvalgt medlem av sentralstyret og har nettopp startet sin andre periode som leder av Norsk forening for allmennmedisin.

  – Som tillitsvalgt i sentralstyret representerer jeg hele Legeforeningen, sier Marit Hermansen. Foto Lise B. Johannessen
  – Som tillitsvalgt i sentralstyret representerer jeg hele Legeforeningen, sier Marit Hermansen. Foto Lise B. Johannessen

  Marit Hermansen ser frem til å ta fatt på vervet i sentralstyret og mener det er mange viktige faglige temaer å ha oppmerksomhet mot.

  – Tersklene for intervensjon og bruk av diagnoser senkes, og vi opplever i stadig større grad at overdiagnostikk og -behandling svekker pasientsikkerheten. Dette kan fremme uhelse og representere overforbruk av ressurser. Gode nasjonale retningslinjer og veiledere er nyttig. Men hvis de ikke brukes, oppnås ikke tilsiktet effekt. Jeg ønsker å påvirke myndighetenes arbeid med dette, slik at kunnskapsgrunnlaget, utformingen og tilgjengeligheten blir bedre, understreker hun.

  Av de konkrete sakene hun ønsker å jobbe med, vil legevakt være et viktig tema i kommende sentralstyreperiode.

  Vet hvor hun kommer fra

  Vet hvor hun kommer fra

  – Det er en styrke at Legeforeningen representerer nært sagt alle leger i landet. Det gir legitimitet og styrke. Organisasjonsendringen som skjedde for seks år siden, ga en tydelig profilering av de tre aksene. Jeg mener at dette styrket den fagmedisinske profilen. Som tillitsvalgt i sentralstyret representerer jeg hele Legeforeningen, sier hun.

  – Samtidig vet jeg hvor jeg kommer fra. Min bakgrunn er fra primærhelsetjenesten og de fagmedisinske foreningene. Jeg fikk et bredt votum da jeg ble valgt, og jeg mener at denne brede plattformen er et godt utgangspunkt for å behandle alle saker i sentralstyret.

  Må være en tydelig organisasjon

  Må være en tydelig organisasjon

  – Legeforeningen er en stor og viktig aktør i den helsepolitiske debatten. Det politiske miljøet er blitt sterkt profesjonalisert de siste årene. Det er viktig å sette spørsmål ved hvem som setter agenda og hvilke aktører som drar i trådene. Det er viktig å ta ballen og spille videre i et slikt spill, men den store utfordringen, er å ta initiativ selv. Hvordan kan Legeforeningen sette dagsorden, fremme egne saker og oppnå resultater?

  Legeforeningen må hele tiden bestrebe seg på å være en tydelig organisasjon for medlemmene, påpeker Marit Hermansen.

  – Legene må finne tilhørighet, og de må se organisasjonen som en arena hvor det er naturlig for den enkelte å jobbe med faglige og profesjonelle utfordringer.

  Allmennmedisin gir nyttig ballast

  Allmennmedisin gir nyttig ballast

  Marit Hermansen mener at hennes bakgrunn som allmennlege alltid er nyttig! – Det har vel noe med at det passer min karakter, sier hun.

  – Jeg trives med en springende hverdag hvor dagen kan snu på et øyeblikk, og hvor jeg selv har råderett. Evnen til å forholde seg til nye problemstillinger, søke samarbeid og finne løsninger som er gode nok der og da, er verdifulle for en tillitsvalgt.

  Liker praktiske ting

  Liker praktiske ting

  – Mitt private liv er sterkt knyttet til familie, både kjernefamilien og den utvidede familie, forteller Marit.

  – Jeg er gift og har tre etterhvert store barn. Vi bor på en gård i Solør, en typisk liten innlandskommune. Her dyrker vi korn, dvs. det er mannen min som driver gården på si, mens jeg er glad i å drive ute med praktiske prosjekter. Jeg beskyldes nok hjemme for stadig å sette i gang med prosjekter, men jeg liker å gjøre praktiske ting, kanskje som en god kontrast til min jobb. Og det er ganske flott å skue utover en ferdig snekret terrasse, eller en nylagt hellegang, når sommeren er over.

  Stadig på farten

  Stadig på farten

  Hvis jeg skal si at jeg har en hobby, må det være et litt stort drivhus hvor jeg driver frem georginer om våren og dyrker tomater og agurker om sommeren. Men jeg er ikke spesielt glad i hagearbeid om sommeren – da liker jeg å være på farten, både i Norge og i Europa. Jeg er opptatt av språk og liker å reise i Europa og bestreber meg på å snakke tysk og fransk. Jeg er nok spesielt glad i Frankrike, siden jeg bodde ett år der som utvekslingsstudent.

  Hvis jeg riktig skal slappe av, er jeg på hytta på Skeikampen. Skeikampen har et fantastisk turterreng sommer som vinter. Fra desember til april sist vinter hadde jeg 47 døgn på hytta.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media