Kan man forebygge hjertesykdom etter kreftbehandling?

Artikkel

Adjuvant kjemoterapi og stråleterapi er vanlig for flere kreftformer. Det gir økt overlevelse, men dessverre også økt risiko for hjerteskade med utvikling av hjertesvikt. I en oversiktsartikkel i Tidsskriftet presenteres en kunnskapsoversikt over studier som ser på hyppigheten og alvorlighetsgraden av slik hjerteskade. I tillegg har forfatterne sett etter om det er grunnlag for å anbefale forebyggende behandling.

Øker risikoen 
- Gjennomgangen vår viser at både adjuvant kjemoterapi med antrasyklin/trastuzumab og bestråling av thorax øker risikoen for hjertesykdom, sier Geeta Gulati. Hun sier de har funnet noen mindre studier som viser at ACE-hemmere/angiotensinreseptorblokkere og betablokkere kan ha en forebyggende effekt, men at dette er litt usikkert. Gulati er lege i spesialisering i indremedisin på Akershus universitetssykehus og stipendiat i studien PRADA som ser på forebygging av hjertesykdom ved behandling av brystkreft.

Svakt kunnskapsgrunnlag 
- Selv om noen mindre studier viser en mulig positiv effekt av forebyggende behandling, vet vi dessverre for lite til å kunne anbefale dette rutinemessig, sier professor Torbjørn Omland ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han etterlyser større, godt planlagte studier for pasientgruppen. Omland er sisteforfatter av artikkelen og prosjektleder av PRADA-studien som vil kunne gi flere svar på om hjertesykdom kan forebygges.

Anbefalte artikler