Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor emeritus, dr.med. Ivar P. Enge sovnet stille inn på Lillehammer helsehus 18. juli, vel 90 år gammel. Hele det norske radiologiske miljøet minnes ham med stor respekt for innsatsen gjennom mange tiår. Han var et faglig fyrtårn innen angiografi og intervensjonsradiologi og kastet lys langt utover Norges grenser.

   Ivar Enge ble født og vokste opp i Vågå. Etter å ha arbeidet som bilmekaniker tok han som ung voksen høyere utdanning som endte med medisinstudier ved Københavns Universitet. Der møtte han også sin tilkommende hustru, Astrid f. Kierkegaard.

  Sin radiologiske utdanning startet han ved Halden og Lillehammer sykehus før han kom til Ullevål sykehus. Enge interesserte seg særlig for angiografiske undersøkelser som i 1960-årene var i sterk utvikling. I 1964 ble han hentet til universitetssykehuset i Charlottesville, Virginia av den amerikanske radiologen Ted Keats for å bygge opp en moderne angiografisk avdeling. Da han returnerte til Norge og Rikshospitalets røntgenavdeling, fikk han hovedansvaret for angiografi, særlig innenfor hjertediagnostikk.

  Han forsvarte doktorgradsarbeidet sitt i 1977, en angiografisk studie på leverens sirkulasjon og regenerasjonsevne.

  I 1978 ble han sjef og professor ved Radiologisk avdeling,Aker sykehus. I disse årene så også intervensjonsradiologiske teknikker dagens lys.

  Enge var allerede berømt for å hente ut fremmedlegemer fra blodårer med kateterteknikk. Pacemakerledninger, shunter og kateterbiter ble fisket ut med snare, og dette ga ham mange takknemlige kolleger!

  I 1980 gjorde Enge sammen med medarbeidere den første ballongblokkingen på en pasient med trange blodårer. Her var han tidlig ute, også i europeisk sammenheng.

  Med sitt glødende engasjement og sjeldne entusiasme ble han en sterk inspirasjonskilde for mange unge radiologer. Denne entusiasmen bevarte han til han var en svært gammel mann.

  Han var mer opptatt av fremtidens muligheter enn fortidens faglige seire. «Jeg skulle ønske jeg var ung radiolog igjen,» sa han da han forlot sjefsstolen på Aker i 1991.

  Ivar Enge hadde et stort internasjonalt nettverk ervervet gjennom faglige reiser og kongresser der han oftest var innbudt foredragsholder. Samtidig hadde han lett for å komme i kontakt med folk med sitt vennlige vesen og uhøytidelige væremåte.

  Han hadde en lang rekke tillitsverv, bl.a. var han president i The Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). Han hadde også en rekke æresmedlemskap og utmerkelser. Høyest raget kanskje «Honorary Fellow» i American College of Radiology og utnevnelsen til ridder av St. Olavs orden i 1991.

  Ivar Enge gjorde ikke bare selv en klassereise i sitt liv. Han bidro også til å gi sitt fag – radiologi – en klassereise innenfor medisinen.

  Og de fremskritt han bidro til å utvikle, er i dag etablert behandling som hjelper tusenvis av pasienter.

  Vi lyser fred over Ivar Enges minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media