Bushra Ishaq i regjeringsutvalg om skolefremtiden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bushra Ishaq (f. 1985), lege, forsker og norsk samfunnsdebattant, er oppnevnt som medlem av et offentlig utvalg, nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

  Utvalget skal vurdere i hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Medlemmene av utvalget har ulik kompetanse, ulike arbeidserfaringer og ulik tilknytning til norsk grunnskoleopplæring.

  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener det er nødvendig at man med jevne mellomrom vurderer både om vi har de riktige fagene i skolen, og om fagene har et relevant innhold.

  – Skolen utdanner til jobber som ennå ikke finnes, om teknologier som ennå ikke er oppfunnet og om problemer som vi i dag ikke kan forutse. Kompetansen som barn og unge sitter igjen med fra skolen skal være bærekraftig gjennom mange tiår. Utvalgets vurderinger og anbefalinger vil derfor ha stor betydning, sier ministeren.

  I tillegg til hovedrapporten i 2015 skal utvalget også levere en delutredning i 2014 med en analyse av den historiske utviklingen i skolens fag over tid. Utvalget skal jobbe under forutsetningen av at gjeldende formålsparagraf opprettholdes, og forslagene skal legge til grunn at elevene ved utgangen av grunnskolen fortsatt skal kunne velge mellom alle utdanningsprogrammer i videregående opplæring. De skal ikke foreslå en konkret fag- og timefordeling.

  Bushra Ishaq, som er én av ti medlemmer i utvalget, fikk Fritt Ords pris i 2010 og ble utpekt av Norsk kvinnesaksforening som pionerkvinne i norsk samfunnsliv i 2011.

  De øvrige ni utvalgsmedlemmene er: Professor Sten Ludvigsen, Oslo, styreleder Kjersti Kleven, Ulstein, elev- og læringsombud Sigve Indregard, Oslo, prosjektleder Helge Øye, Gjøvik, rektor Pia Elverhøi, Tromsø, skolesjef Eli Gundersen, Stavanger, professor Mari Rege, Stavanger, doktorgradsstipendiat Sunniva Rose, Oslo og seniorforsker Henrik Thune, Nesodden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media