Kommentar

Spørsmål om markedsandeler til de tre nye perorale antikoa

Anne Hege Aamodt
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Ja

Takk til dr. Espeland for kommentar til vår artikkel. Spørsmål om markedsandeler til de tre nye perorale antikoagulantia kan ha med kronologien å gjøre: Det faktum at apiksaban kom sist på blåreseptordningen kan forklare forskjellene i salgstallene.

Published: 16.09.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media