Kommentar

Legestudent

Frederik Emil Juul
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Ja

Takk for nyttige applikasjoner til lege(-student-)hverdagen!

Jeg tenkte å legge inn en anbefaling til applikasjonen fra MedScape.org som er gratis og finnes til alle de kjente plattformene. Den amerikanske applikasjonen inneholde sykdomsbeskrivelser med bla patofysiologi, utredning og behandling, samt interaksjonstabeller, prosedyrebeskrivelser med mer. De aller fleste funksjonene er tilgjengelig uten internett.

Videre ønsker jeg å tipse om at vi i Æsculap - Magasinet for norske medisinstudenter - har hatt "Nummerets app" som en del av bokanmeldelsesseksjonen siden sommeren 2012.

Published: 02.09.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media