FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Christopher Buzelli

Det var i en petriskål med Staphylococcus aureus at Alexander Fleming oppdaget penicillinets antibakterielle effekt. Noen få tiår senere var de fleste S. aureus på sykehus resistente. I Europa dør nå flere av resistente bakterier enn av ulykker. I kampen mot en så liten fiende blir vi fortsatt små.

Anbefalte artikler