Vellykket sykehjemsprosjekt i Noklus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som et ledd i Omsorgsplan 2015, og for å styrke legetjenesten på sykehjem ved å bedre kvaliteten på laboratoriearbeidet, har sykehjem i perioden 2007 – 12 fått tilbud om to års gratis deltakelse i Noklus. Noklus har nylig avlevert en sluttrapport til prosjektet som nå er over i en driftsfase.

  God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende for tryggheten til de som er innlagt på sykehjem…
  God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende for tryggheten til de som er innlagt på sykehjem. Illustrasjonsfoto

  – Det har vært et stort og vellykket prosjekt, sier prosjektleder Siri Fauli Munkerud. Hun forteller at det ble gitt et introduksjonstilskudd for å stimulere flere kommuner til å knytte sine sykehjem til Noklus, og at strategien har vist seg å være vellykket.

  Antall deltakende sykehjem som får faglig oppfølging i laboratoriearbeidet og som har fått implementert et kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet, har økt fra 195 til 838 gjennom deltakelse i Noklus.

  At sykehjemmene også er fornøyd med deltakelsen synliggjøres ved at 93% av de som fikk tilbudet om gratis deltakelse, fortsatt ønsker å delta i Noklus til selvkost. Sluttrapporten viser også at det er igangsatt prosesser for å forbedre kvaliteten i laboratorievirksomheten på sykehjem og at dette har ført til gode resultater. I tillegg er god kvalitet på laboratoriearbeidet en av forutsetningene for god ressursanvendelse i sektoren.

  Arbeidet er fremdeles i utvikling, og det krever også vedlikehold og fortsatt fokus på kontinuerlig forbedring.

  En ressurs

  En ressurs

  Samhandlingsreformen fører til sykere beboere på sykehjem og herav økt behov for laboratorietjenester.

  – Noklus ønsker å være en ressurs for sykehjemmene ved jevnlig å tilby kurs, oppfølging og besøk, samt å videreutvikle det faglige tilbudet i tråd med nasjonale føringer til beste for beboerne. For å få dette til er det nødvendig å videreføre bevilgninger til det faglige utviklingsarbeidet på sykehjemmene, sier Fauli Munkerud.

  Pleie og omsorg

  Pleie og omsorg

  Laboratorievirksomheten rettet mot hjemmeboende eldre er ulikt organisert. Dette er en økende virksomhet som følge av samhandlingsreformen, men den er ikke underlagt kvalitetssikring, slik som i sykehjemmene og på legekontorene.

  – For å sikre god samhandling i primærhelsetjenesten vil det være viktig å starte et prosjekt som ser på hensiktsmessig organisering og kvalitetssikring av laboratorievirksomheten til eldre som mottar hjemmesykepleie, sier hun. Det vil da være nødvendig med egne bevilgninger til dette.

  Sluttrapporten som kan lastes ned fra www.noklus.no, beskriver hvordan Noklus gikk frem for å kvalitetssikre sykehjemmene, hva som ble oppnådd og hvilke utfordringer Noklus ser i tiden fremover når det gjelder kvalitetsforbedring av laboratorievirksomheten i pleie- og omsorgssektoren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media