Tillitsvalgtkurs kan erstatte kurs i administrasjon og ledelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen la for to år siden om sin sentrale tillitsvalgtsopplæring. Nå har Helsedirektoratet godkjent kurspakken Fra tillitsvalgt til leder modul I – III som jevngod erstatning for det obligatoriske kurset i administrasjon og ledelse.

  – Dette er et viktig gjennombrudd, sier Anne Kjersti Befring, direktør i avdeling for jus og arbeidsliv.

  – Vi satte som mål at våre tillitsvalgtkurs skulle danne grunnlag for god ledelse som ledd i lederutdanning ved omleggingen av kursene og ved innholdet i modulene – og nå er målet nådd.

  Tillitsvalgtsopplæring var ett av satsingspunktene i sentralstyreperioden 2009 – 11, og den nye kurspakken Fra tillitsvalgt til leder ble lansert høsten 2011. Kursene viste seg så populære at det ble satt opp ekstrakurs både av modul I og modul II, som raskt ble fulltegnet. Det siste trinnet, modul III, forutsetter deltakelse på de to første kursene, og ble første gang arrangert i Nice. Våren 2014 blir kurset lagt til Tallinn.

  I planleggingsprosessen har det vært viktig å sette sammen en fagplan som både ivaretar tillitsvalgtes behov i hverdagen, samtidig som de skal rustes til fremtidige oppgaver og utfordringer. Det var da naturlig å se hen til fagplanen for de obligatoriske kursene i administrasjon og ledelse, og å søke om å få kurspakken godkjent som en erstatning.

  Obligatorisk for alle hovedspesialiteter

  Obligatorisk for alle hovedspesialiteter

  Kurs i administrasjon og ledelse er obligatorisk for alle hovedspesialiteter. Kursets omfang er fem dager, ca. 30 timer. Legeforeningens tillitsvalgtkurs består av tre moduler på til sammen åtte dager og ca. 50 timer. Temaene i det obligatoriske kurset dekkes i tillitsvalgtkurset.

  Helsedirektoratet vedtak fra 5.7. 2013 lyder som følger:

  Dokumentert gjennomført tillitsvalgtkurs over tre moduler som dekker omfang og innhold i obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse, kan telle tilsvarende dette for leger som søker om spesialistgodkjenning.

  Redusert kursfravær

  Redusert kursfravær

  Gjennom deltakelse på tillitsvalgtsopplæringens tre moduler, vil tillitsvalgte kunne redusere sitt kursfravær fra sine arbeidsplasser, noe som bør være en vinn-vinn-situasjon, både for arbeidsgiver og tillitsvalgt.

  Godkjenningen gjelder ikke for spesialistutdanning i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin som har egne obligatoriske kurs i administrasjon og ledelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media